Näin kuuloaisti toimii - Kuulonalenema

Ikähuonokuuloisuus on yleisin syy kuulon heikkenemiseen. Tällöin kuulo heikkenee vähitellen, eikä sitä välttämättä itse heti huomaa. Ensimmäiset merkit ovat tyypillisesti puheen erottelun vaikeutuminen hälyssä ja tarve pinnistellä saadakseen selvää muiden puheesta. Myös television tai radion ”huudattaminen” ja lintujen laulun häviäminen ovat ilmiöitä, joita kannattaa huomioida.

Kuulon muuttuminen iän myötä on yksilöllistä eikä sen alkamisajankohtaa voida yleistää. Varmaa on kuitenkin, että huonokuuloisuus yleistyy myös työikäisillä, koska elämme ja työskentelemme yhä pidempään.

Toinen melko yleinen kuulonaleneman syy on meluvamma. Se voi joko kehittyä vähitellen vuosien varrella tai sitten hyvinkin äkillisesti, riippuen melualtistuksen määrästä ja kestosta. Ihmisten kuuloissa on lisäksi yksilöllisiä eroja.

Näiden lisäksi kuulon aleneminen voi johtua mm.:

  • välikorvan kuuloluihin liittyvästä ns. otoskleroosista
  • perintötekijöistä
  • erilaisista korvan sairauksista (esim.korvatulehdus, meniere jne.)

Kuuloliiton sivustolta voit lukea lisää kuulosta ja kuulonalenemasta: www.kuuloliitto.fi

Jos epäilet kuulosi heikentyneen on tärkeää aloittaa kuntoutus viipymättä. Lue lisää

Tyypillinen ikähuonokuuloisuudesta johtuva kuulonalenema

Tyypillinen meluvammasta johtuva kuulonalenema