Så här fungerar hörseln

Med hjälp av hörselsinnet uppfattar människan omgivande ljud. Med hjälp av örat transporteras ljud till hjärnan, där ljuden tolkas. Man kan alltså säga att vi egentligen hör "i hjärnan". Det man gör inom hörselvården är att hjälpa ljuden att nå fram till hjärnans hörselcentrum.
Det finns ingen anledning att lida av dålig hörsel, eftersom man ofta snabbt och enkelt kan lindra problem som orsakas av nedsatt hörsel. Nyckeln till en lyckad hörselrehabilitering är, att vården inleds i ett tidigt skede. Boka därför tid till höselundersökning utan dröjsmål om du misstänker att din hörsel har försämrats. GN Hearing Finland erbjuder hjälp, råd och information om allt som har att göra med hörseln!

Örats uppbyggnad och förmedling av ljud

Örat formas av ytter- (Outer Ear), mellan- (Middle Ear) och innerörat (Inner Ear). Till ytterörat hör öronmusslan (Pinna) och örongången (Ear Canal). Via örongången går ljudvågorna till trumhinnan (Tympanic Membrane), där de omvandlas till vibrationer.

I mellanörat finns hörselbenen: Hammaren (Malleus), städet (Incus) och stigbygeln (Stapes). Ljudet går från trumhinnan via hörselbenen till det ovala fönstret, som skiljer åt mellan- och innerörat.

Till slut förmedlas ljudet till snäckan (Cochlea) som finns i innerörat. I snäckas hörselceller förvandlas vibrationerna till elektriska impulser som fortplantas via hörselnerven till hörselområdet i hjärnbarken.

Läs mer om ämnet hörselsinnet:

Ljudvärlden   Hörselnedsättning

Korva