Så här fungerar hörselsinnet - Hörselnedsättning

Nedsatt hörsel på grund av ålder är det vanligaste skälet för försvagad hörsel. Då försämras hörseln gradvis och det är inte säkert att man själv lägger märke till hur illa man hör. Vanligt är att anhöriga först tar initiativ till vård. De första tecknen är vanligtvis svårigheter att urskilja tal i en bullrig miljö och behovet att spänna sig för att höra andras tal. Också behovet att höja ljudet på tv:n och radion till en hög nivå, samt att fågelsång inte hörs, är tecken som bör uppmärksammas.

Hörselns förändring i takt med åldern är individuellt och det går inte säga någon allmän tidpunkt för när hörselnädsättningen börjar.

En annan tämligen vanlig orsak för hörselnedsättning är bullerskada. Den kan antingen utvecklas lite i taget under åren eller väldigt snabbt beroende på bullerbelastningens mängd och tidslängd. Dessutom finns det individuella skillnader i människors hörsel och känslighet för buller.

Förutom det här kan nedsättningen av hörseln bero på bl.a.:


Läs mera: Hur vårdas hörselnedsättning?

Typisk hörselnedsättning som beror på ålder

Typisk hörselnedsättning som beror på bullerskada