Så här fungerar hörselsinnet - vår ljudvärld

Hörseltrösklar

Hörseltröskel betyder gränsvärde (dB) för hörseln på olika frekvenser (Hz), alltså vilken är den lägsta ljudstyrkan som en person kan höra på en viss frekvens.  En normal hörsel kan vara t.o.m. på en 0 dB nivå.  När hörselkurvan är under ca 30 dB, börjar det uppträda märkbara svårigheter att höra i olika lyssningssituationer. Då kan en hörapparat vara till hjälp, så att man inte begränsas av sin nedsatta hörsel.

Att uppfatta ljud

Människan känner igen ljud som förmedlas via öronen på många olika sätt. Nyttiga ljud (t.ex. tal, toner) urskiljs från oväsentligt ljud (brus mm.) och människan tolkar dem enligt sina minnesbilder och sin inlärda kunskap. Människans hörselområde är ca 20 – 20000 Hz. Viktiga frekvenser för att människan ska kunna uppfatta tal är 300 – 6000 Hz.

Bilden här intill visar ett så kallat audiogram (hörselkurva), som är resultatet av en hörselundersökning. Den röda kurvan visar hörseltröskeln för olika frekvenser (ljud). Resultatet ska tolkas så att personen i fråga inte längre hör ljud ovanför den röda kurvan utan hörapparat.

I det här fallet har hörbarheten för de höga frekvenserna försvagats avsevärt (vilket är vanligt i takt med stigande ålder). För tydlighetens skull har olika vardagsljud och ljudens placering i vår ljudvärld lagts till i bilden. Personen i exemplet hör alltså inte till exempel fågelsång, viskningar eller t.ex. ljuden s och th i tal.

Läs mer om ämnet hörselsinnet:

Hörselnedsättning

Lyssna på ljudexempel:

Om linken inte öppnas kan du prova att först spara filerna på din dator. Högerklicka då på filen med musen och välj "spara som...".

Lyssna hur TV:n kan låta med olika sorters hörselnedsättning: