Hörselskydd - Allmänt

Buller finns numera överallt: på jobbet, fritiden och fritidsintressen. Att skydda hörseln är ytterst viktigt idag, eftersom vår dagliga portion av buller lätt stiger över de tillåtna värdena.

På arbetsplatserna är buller ett av de vanligaste problemen. Det kan försvåra koncentrationen, förhindra att du hör anvisningar och samtal, göra dig nervös och irriterad samt i värsta fall t.o.m. orsaka en bestående hörselskada. Förutom regelrätta bullerskydd, finns det olika slags kommunikationslösningar för att underlätta vardagen på kontor. Se t.ex. Jabras hörlurar med bullerdämpning

Du kan exponeras för störande buller även på fritiden, t.ex. på disco, restaurang, konsert eller i samband med motorsport.

Individuella hörselskydd

När du behöver välsittande hörselskydd för upprepat användande, lönar det sig att låta tillverka individuella skydd. De görs enligt ditt egna öra genom att först tillverka en öronform. De finns många olika modeller. Med olika filter får du precis den rätta dämpningen för dina egna behov.

Bullerskada

Hörselnedsättning som orsakas av buller utvecklas ofta lite i taget under åren, men ett tillräckligt starkt ljud kan också skada hörseln vid ett tillfälle. Människoörats hårceller förnyas inte när de har blivit skadade och för mycket exponering för buller leder i värsta fall till ett ringande i öronen (Tinnitus) eller till en bestående nedsättning av hörseln.

Meningen med hörselskydd är att skydda hörseln från skadligt buller och förhindra att en hörselskada uppstår. Grundregeln är att hörselskydd behövs när du inte kan förstå den andra personens tal på en meters avstånd. Hörselskydd ska alltid användas i arbetet när bullernivån överstiger 85 decibel. Det är också viktigt att komma ihåg att ge öronen välbehövd vilotid för att återhämta sig från bullret.

Hörselskydd

Kom ihåg:

  • Undvik att vistas i omedelbar närhet av ljudanläggningar eller annan ljudkälla.
  • Skrik aldrig i örat på en annan människa. Det kan skada hörseln.
  • Regelbundna pauser och vilostunder är nödvändiga för återhämtningen.
  • Alkohol försämrar förmågan att märka starka ljudtoner.
  • Använd alltid ändamålsenliga hörselskydd - bomull eller papper räcker ej för att skydda hörseln.

Ta en närmare titt på olika hörselskydd.

Vid högt oväsen stäng av hörapparaterna!

Använd t.ex. ReSound Multi Mic för att höra samtal även i hårt oljud. Vid behov kan du också stänga av hörapparaternas mikrofoner. Behändigt!