Tinnitus

Tinnitus kommer från det latinska ordet Tinnere, som betyder ringande, klingande, eller brus i öronen. Utan yttre anledning kan den hörda ljudupplevelsen orsakas av bland annat buller, trafikolycka, blodcirkulationsstörningar, felaktigt bett, muskelspänningar i nacken och axlarna, anemi eller en igentäppt hörselgång.

Vad är det frågan om?

Tinnitus i sig själv är inte en sjukdom, utan ett symptom. Den orsakar ljudperceptioner, som varierar individuellt från susande till dunkningar. Symptomen kan också förvärras eller orsakas av stress, trötthet, alkohol och tobaksrökning.

Den största delen av de drabbade blir endast störda av sin tinnitus tidvis, i praktiken när omgivningens ljud ej överröstar tinnitusljuden. Svårgradig tinnitus, som alltid är starkt störande, finns hos ca: 1-2 procent av befolkningen. Det finns ingen särskild förbättringsmetod för tinnitus.

Vad orsakar tinnitus?

Baserat på ljudperceptionen kan vi grovt avgöra orsakerna för vad som ger tinnitus. Ett gnisslande eller ringande ljud med hög frekvens beror på buller, muskelspänningar eller till exempel bettet. Ljud med låg frekvens, så som dunkningar eller brus/sus, samt ljudperceptioner av sirentyp, beror i sin tur, nästan utan undantag, på problem med blodcirkulationen.

Det finns ingen bot för tinnitus som uppkommit av buller, trafikolycka eller våld, enligt dagens vetenskap. Tinnitusljudet är då konstant jämn i styrkan och varierar inte. Till tinnitus som beror på t.ex. blodcirkulationen eller muskelspänningar kan man få hjälp eller åtminstone lindring.

Vad göra, om det ringer i öronen?

Även fast ringandet i öronen oftast är ofarligt, måste orsaken till det alltid klargöras. Om du har lidit av tinnitus i en vecka eller två, finns det anledning att kontakta en öronläkare, som har kunskap i området. Öronläkare finns på bl.a. centrala Universitetssjukhusens öroncentraler. Det är också bra att vända sig till Hörselförbundet för råd.

Skydda dig mot tinnitus eller öronskada och skaffa dig ett par individuellt tillverkade, bekväma hörselskyddsproppar. Läs mer om hörselskydd.

Tinnituspatienter har ofta också en hörselnedsättning och en hörapparat kan hjälpa mot tinnitus. Moderna hörapparater har i regel också en tinnitusmasker som kan hjälpa att hantera det obehag som tinnitus medför. Som ett komplement till tinnitusvård kan du prova t.ex. mobilappen ReSound Relief. Den är gratis och kan användas med vissa hörapparater eller hörlurar. Den finns att ladda ner på App Store och Google Play.

Läs mer om tinnitus på Hörselförbundets  och Tinnitusföreningens sidor.

Läs mera on tinnitus:

Kuuloliitto ry

Suomen Tinnitusyhdistys Ry

Hörapparater hjälper ofta vid tinnitus!

Prova hörapparater om du har tinnitus!